Giải thích giùm với mình viết 2 câu này đều là thích tiếng nhật mình muốn hỏi câu nào đúng và có gì sai

Giải thích giùm với mình viết 2 câu này đều là thích tiếng nhật mình muốn hỏi câu nào đúng và có gì sai ở đây không ạ xin mọi người đừng dùng kanji nha mình mới học.
れい
しゅみはにほんごです
わたしはにほんごがすきです
どうぞよしくおねがいします

Bạn Hoàng Quốc một thành viên của cộng đồng dạy tiếng Nhật tại nhà trả lời:
Ngoại ngữ và cụ thể tiếng Nhật không nên gắn chặt nó quá vào cấu trúc ngữ pháp nào đó. về ý nghĩa thì 2 câu trên không khác gì nhau, đều ok. nói 2 câu đó lên ai cũng hiểu, tuy nhiên câu trên là câu đang nằm trong tình huống hội thoại. khi đọc lên chúng ta đều hiểu Khi trong câu nói có 趣味 thì nó mang ý chí của người nói mạnh hơn là dùng 好き,mà đã có ý chí thì nên gắn cho nó 1 hành động hơn là 1 danh từ。khi dùng 趣味 người nghe sẽ ngầm hiểu người nói có sử thích về cái gì đó khoảng thời gian dài hơn và có ý chí mạnh hơn. còn 好きchỉ là thích không mang ý chí của người nói. ví dụ như khi gặp 1 cô gái đi qua thì nói tôi thích ngắm cô ấy. chứ không thể nói sở thích của tôi là ngắm cô ấy.


 
Scroll to top