Sinh viên nữ đang học năm 4 có dự định đi du học muốn học tiếng Nhật từ đầu học lâu dài đến N3

Sinh viên nữ đang học năm 4 có dự định đi du học muốn học tiếng Nhật từ đầu học lâu dài đến N3 ở Xuân Thủy Cầu Giấy ngay gần đại học Quốc Gia Hà Nội. Cần gia sư có kinh nghiệm, nhiệt tình có trình độ từ N3 trở lên và là sinh viên năm 3 trở lên để đảm bảo. Học viên học tuần 4 buổi với học phí 130k/buổi (nhà học viên rất gần với đại học quốc gia vì vậy tiện cho các bạn sinh viên đại học ngoại ngữ quốc gia nhé). Yêu cầu gia sư nữ.

 
Scroll to top