Những lớp tiếng Nhật mới nhận cần giao 10.12

Tiếng Nhật cho học sinh có sơ cấp, học sinh lớp 12 học để sau này thi đại học tuần 3 buổi, 150k/buổi địa chỉ: CV Hòa Bình - Phạm Văn Đồng.
Tiếng Nhật cơ bản tuần 2 buổi sáng thứ 2 thứ 5 150k/buổi dạy 1,5 tiếng từ 10h -11h30. Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch.
Tiếng Nhật cho 2 học viên có cơ bản, tuần 3 buổi 200k/buổi, địa chỉ HOàng Quốc VIệt
Yêu cầu gia sư có N2.

 
Scroll to top