Tiếng Nhật ở Nguyễn Khánh Toàn, tiếng Nhật ở PHố Huế, tiếng Nhật ở nguyễn Thái Học

Tiếng Nhật cho học viên vừa học xong N5, tuần 2 buổi (tối thứ 3, thứ 5) 200k/buổi địa chỉ: Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy. 
Tiếng Nhật cho học sinh lớp 10 tuần 2 buổi, 150k/ buổi. Địa chỉ Phố Huê Học sinh mới học được vài buổi ở trung tâm nhưng chưa đâu vào đâu, không theo được vì vậy muốn tìm gia sư tiếng Nhật tại nhà.
Tiếng Nhật cho sinh viên năm 1, tuần 3 buổi, 150k/buổi địa chỉ: nguyễn Thái Học.
Tiếng Nhật từ đầu tuần 2 buổi, 170k/buổi, địa chỉ: Ngã tư Thạch Bàn (Chân cầu vĩnh tuy sang).

 
Scroll to top