Cần gia sư tiếng Nhật dạy chủ yếu ngữ pháp cho 2 học viên học ở Hoàng Quốc Việt

Tiếng Nhật ngữ pháp là chính cho học viên có thể giao tiếp cơ bản nhưng ngữ pháp yếu, tuần 3 buổi, 200k/buổi (2 học viên) địa chỉ: HOàng Quốc Việt. Thời gian học vào buổi tối, linh hoạt sao cho phù hợp với học viên và gia sư. Học viên muốn tìm gia sư có trình độ kuy là tốt nhất.

 
Scroll to top