Gia sư tiếng Nhật cơ bản từ đầu cho người đi làm

Lớp Gia sư tiếng Nhật cơ bản từ đầu cho người đi làm tuần 2 buổi, dạy vào chiều bắt đầu từ 5h -7h ngày thứ 3, thứ 5. Học viên bắt đầu học vào thứ 5 ngày 24.07.2014 bạn nào dạy được đăng ký ngay trên page nhé.

Học viên là nữ đang đi làm.
Địa chỉ nơi dạy: Khu đô thị Pháp Vân
Học phí: 140.000đ/buổi  dạy 2 tiếng

 
Scroll to top